CG+ | Computer.Graphic.Plus.Magazine
HOME
 
NEWS
 
FORUMS
 
TUTORIALS
 
BACK ISSUES
REPRESENT
 
GALLERY
 
REELS
 
BLOG
 
LIVE CHAT
DIGICON6
 
PLUSINDI
 
EVENT
 
ABOUT US
 
CONTACT
username register
password forgot password
   
Remember me?
 
 
 

ชื่อนิตยสาร  คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก พลัส [CG+] 
กำหนดวางตลาด  วางแผงทุกวันที่ 15 ของเดือน  
ประเภทนิตยสาร  รายเดือน 
ราคาขาย  100 บาท 
จำนวนหน้า  116 หน้า 
ประเภทการพิมพ์  - 9.25 x 11.75 นิ้ว (A4)
- 4 สี  
แนวคิด  - เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้สำหรับ Multimedia และ Graphic Designers ในประเทศไทย
- เพื่อสนับสนุน ตลาด Multimedia และ Graphic Design ในประเทศเทศไทยให้ให้มีความสามารถและ
  เติบโตเทียบเท่าต่างประเทศ
- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในด้าน Multimedia และ Graphic ของคนไทยให้ก้าวเข้าสู่ระดับโลก  
เนื้อหา  Computer Graphic Plus Magazine นิตยสารสำหรับ multimedia และ graphic designers รวมไปถึง
นักศีกษา , นักเรียน และ บุคคลทั่วไป ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชื่นชอบศิลปะยุคดิจิตอล โดยมี “CG.REPRESENT”
ซึ่งเป็นคอลัมน์หลักของนิตยสาร ซึ่งจะนำเสนอ ไอเดีย ความคิด , ผลงาน ต่างๆ จาก Digital Artists ที่มี
ชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ โดยปกของนิตยสารแต่ละฉบับ จะได้รับการออกแบบเป็นพิเศษจาก Digital
Artists ที่ถูกคัดเลือกเหล่านั้น

นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์“Student portfolio” จะเป็น เวที สำหรับ นักเรียน , นักศึกษา ที่มีความสนใจในด้าน Computer Graphic ให้มีโอกาส ได้ โชว์ ผลงานสู่ สาธารณะเพื่อเป็นการส่งเสริม และ ผลักดัน ความคิดสร้างสรรค์ และ จินตนาการ ของ เด็กไทย ให้เทียบเท่า ต่างประเทศ

“Features” จะนำเสนอข่าวสาร, หัวข้อ และ สิ่งที่เป็นประโยชน์ ใน มุมวิเคราะห์ เบื้องลึก เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสีย นำเสนอ ให้ ผู้อ่านได้รับทราบ และเป็นสื่อนำเสนอ ด้าน ผลงาน ศิลปะและ สิ่งของต่างๆที่วางขายอยู่ในตลาด ที่เกี่ยวเนื่องกับด้าน Computer graphic ในเมืองไทยให้ เป็นที่รู้จัก

“Tutorial” ของโปรแกรมยอดฮิตต่างๆของชาว Multimedia และ Graphic designers ทั่วโลก อาทิ เช่น Macromedia Flash, Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver, Maya, 3Dsmax และอื่นๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้ รับรู้ ถึง เทคนิค ใหม่ๆ ที่สามารถ นำมาประยุกต์ ใช้กับ ผลงาน ของ ตนเอง  
กลุ่มเป้าหมาย  multimedia และ graphic Designers, นักเรียน นักศึกษา ดีไซน์ ที่มีความสนใจในด้านความเป็นไปและกระแสของ computer graphic ในเมืองไทย และ ต่างประเทศ 
เจ้าของ  Computer Graphic Plus Co., Ltd.
บริษัท คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก พลัส จำกัด 463/12 ซอย วัฒนศิลป์์ ถนน ราชปรารภ เขต ราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 02 651 7745-7 โทรสาร 02 651 7726 (Auto)
อีเมล์: info@ cgplusmag.com
www.cgplusmag.com  
บรรณาธิการอำนวยการ  คุณอรรถกร อินทกรณ์ 
ช่องทางการจัดจำหน่าย  ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ เช่น
- B2S (บีทูเอส)
- Faster Books [บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ]
- ร้านหนังสือดอกหญ้า
- ศูนย์หนังสือจุฬา
- ซีเอ๊ดบุ๊ค - ร้านนายอินทร์
- เดอะบุคเชสท์
- คิโนะคุริยะ
- Net design ทั้ง 9 สาขา (www.netdesign.ac.th)
- Z-la design school (www.z-la.com)
- Du-mon design school (www.dumon-vfx.com)
- I-stored (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)
- U-stored (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)
- 7/11
- Booksmile  
บทสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆ - Youarehere [Free Magazine] 2007/May/29
- Dailynews 15 มิถุนายน 2551
- Netdesign
- Thairath Online It Exclusive วันที่ 10 ม.ค. 52
- MCOT DOT NET โดย อรรถพล เลิศล้ำ และ ศรีสุดา วินิจสุวรรณ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2552


 
 
 
 
 

Sawasdee 56
         

 ย่างเข้าสู่ปีที่ 5 สำหรับนิตยสาร CG+ MAGAZINE ส่วนตัวเราเองนั้น ก็ย่างเข้าปีที่ 3 แล้ว ตลอดทั้งปียังคงเข้มข้นไปด้วยเนื้อหา
เรื่องราวที่มุ่งเน้นผลักดัน 
            นักออกแบบไทยไปสู่เวทีโลก
รวมถึงงานแข่งขันต่างๆ อย่าง
TBS Digicon6, Cut&Paste 2012
และงานสัมมนาที่เชิญนักออกแบบ  
ต่างประเทศอย่าง JAPANESE
CHARACTER DESIGN โดย
DEVIL ROBOTS ซึ่งได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดี เต็มทุกที่นั่งทั้ง
2 รอบ ทำให้เราคิดว่าจะเชิญ
นักออกแบบอีกหลายท่าน
เข้ามาในปีหน้า เพื่อจัดงานสัมมนาดีๆ
แบบนี้อีกเรื่อยๆ ซึ่งสามารถติดตาม
ข่าวสารโดยตรงได้ที่
 www.facebook.com/CG.PLUS

แต่ตอนนี้ คงต้องขอฝากกันว่าทางCG+
จะมีโปรเจกต์ใหม่ที่จะเปิดตัวกันใน
เร็วๆ นี้ บอกได้เพียงแต่ว่าจะเป็นสินค้า
ต้นแบบแรกๆ และครั้งแรกที่เราจะทำ
กันร่วมกับศิลปิน นักออกแบบทั้งไทย
และต่างประเทศ เนื่องในโอกาสครบ
รอบ 5 ปี ของ CG+ แบบ Limited Edition
สุดๆ ให้ได้จับจองเป็นเจ้าของกันอีกด้วยนะ 

ช่วงนี้กระแสสังคมหรือแม้แต่คลิป
ที่มีความรุนแรงถูกฉายออกมาบ่อยครั้ง
แม้ในชีวิตประจำวันของเราจะน้อยครั้ง
นักที่จะพบเห็นเหตุการณ์โดยตรง แต่
สิ่งเหล่านี้ก็ควบคู่อยู่บนการดำเนินชีวิต
บนโลกขนาน และสะท้อนภาพบางอย่าง
ที่น่าหดหู่ ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตรงกัน
ข้ามกับความเจริญงอกงามของวัตถุ
และสิ่งปลูกสร้าง ยิ่งนานวันความความ
เหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิตก็ยิ่งสูงขึ้นๆ
ผมไม่ได้มองว่าชีวิตของเราทุกวันนี้อยู่ยาก
แต่บางสิ่งกำลังทำให้มันเปลี่ยนไปใน
ทศวรรษนี้ ความไม่พึ่งพอใจในตัวเอง
หรือในสิ่งที่มีอยู่ เป็นเรื่องที่หยิบยกเอา
มาเป็นประเด็นและใส่ลงไปในทุกสิ่งอย่าง
รอบตัว โฆษณา ธุรกิจชวนเชื่อเหมือน
หน้าเค้กที่แสนสวยงามแต่ไร้รสชาติ
 เมื่อใดที่เราเลือกอะไรหรือทำอะไร
ก็ตามให้กับชีวิตเราได้ เพราะมันดีกับ
ชีวิตเราอย่างแท้จริงและมีคุณค่าอย่าง
เพียงพอ มากกว่าเลือกเพราะความหรู
หราที่เห็นเพียงภายนอก หรือหลอกเลียน
พฤติกรรมจากสิ่งที่เคยพบเห็นจากละคร
และบรรดาคนมีชื่อเสียง นั้นทำให้เรา
กำลังขาดวิจารณญาณ ที่สามารถจะรู้
หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง สามารถที่จะ
พิจารณาและไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล
ก่อนที่จะรู้ว่าอะไรถูกหรือผิด ก็พลาดท่า
ให้กับอารมณ์ชั่ววูบไปเสียแล้ว  

 ประสิทธิ์ ลิมปสถิรกิจ
กองบรรณาธิการ CG+
 column@cgplusmag.com


 

 
 
COMPUTER GRAPHIC PLUS CO., LTD
463/12 ซอย วัฒนศิลป์ ถนน ราชปรารภ เขต ราชเทวี กทม. 10400

Tel: 02-651-7745-7 E-mail: info@cgplusmag.com
HOME| NEWS | GALLERY | TUTORIAL | FORUMS | REELS | BLOG | EVENTS | BACK ISSUES | ABOUT | CONTACT
Copyright©2007-2010 www.cgplusmag.com All Rights Reserved.