นิทรรศการ มุมนอกสื่อนัย
ตั้งแต่วันนี้– 15 มิถุนายน 2554 ณ ธีโอลี-ดี วอล์ค ออฟ อาร์ต สเปซ
นิทรรศการ วรรณิกะหลงรักป่าและทะเล
ศิลปิน วรรณิกะ ชีวิน (Wanneeca Cheewin) ลักษณะงาน จิตรกรรม ตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤษภาคม 2554 ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2
นิทรรศการ ‘ฤ เราลืม’
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล เชิญไปชม นิทรรศการ ฤ เรา ลืม นำเสนอผลงานภาพถ่ายของ ชฤต ภู่ศิริ ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการใคร่ครวญค้นหา ความเป็นไทย ที่ใครหลายๆ คนอาจมองข้ามไปด้วยความคุ้นชิน จากวิถีชีวิตและกระแสโลกาภิวัตน์ถาโถมทั่วโลก
มหกรรมศิลปกรรมวันศิลป์ พีระศรี
เนื่องด้วยปณิธานที่อยากจะกระจายความรู้ด้านศิลปะให้กว้างขวางขยายพื้นที่ต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดแค่กรุงเทพ เท่านั้นของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเกิดโครงการนิทรรศการสัญจรที่ชื่อว่า ‘มหกรรมศิลปกรรมวันศิลป์ พีระศรี ’ ณ หอศิลป์ริมน่าน
นิทรรศการย้ำคิดย้ำทำ
เนื้อหาสาระของงาน แม้จะค่อนไปทางรุนแรงตามลักษณะเฉพาะของศิลปินด้วยฝีแปรงที่เฉียบคม แต่หากจะมองให้ลึกซึ้งและถ่องแท้ ศิลปินมุ่งเน้นที่จะนำเสนอความจริง สะท้อนความเสื่อมสภาพทางสังคมและจริยะธรรมที่ถดถอย
นิทรรศการศิลปะ 'พุทธภูมิ'
นิทรรศการศิลปะ “พุทธภูมิ” ( BuddhaBhumi: The Abode of Buddha ) ของ สากล สุทธิมาลย์, มนตรี จีนา, วิสิทธิ์ บุญเรือง, พมประภา คำเดช และ เนติ พิเคราะห์ โดยสากล สุทธิมาลย์
Return to Intimacy
หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ JeOn Art Booth ยินดีนำเสนอ Return to Intimacy – กลับมาใกล้ นิทรรศการกลุ่มที่จัดแสดงผลงาน ภาพวาด งานพิมพ์ ภาพถ่าย และเซรามิกส์
The way to art
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “เส้นทางสู่ศิลปะ” The way to Art โดย นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการภาพถ่ายของ นิโกลาส์ กอร์เนต์
งานเปิดนิทรรศการวันที่ 28 เมษายน ฌอง-โกลด โปม็งตี (ผู้เขียนบรรยาย) และนิโกลาส์ กอร์เนต์ (ช่างภาพ) ให้เกียรติมาแจกลายเซ็นหนังสือ ฮานอย ซึ่งออกจำหน่ายเมื่อปลายปี 2553 (พิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ)
นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ เรือน ใจ พ่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการ เรือน ใจ พ่อ นำเสนอผลงานศิลปะสื่อผสมของนักศึกษาในโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
PAGE:    1 - 10  | 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   >  21 - 30