Aftershock
อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอชวนคุณมาร่วมย้อนอดีตนี้ ในภาพยนตร์เรื่อง “Aftershock” ซึ่งกำกับโดยสุดยอดผู้กำกับชาวจีน เฝิงเสี่ยวกัง ที่มารับหน้าที่จำลองภาพเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยทุนสร้างกว่า 100 ล้านหยวน ถ่ายทำในสถานที่จริง
กาละ สยาม
นิทรรศการ “กาละ สยาม” นำเสนอผลงานวาดเส้นด้วยดินสอถ่าน (Charcoal), จิตรกรรมสีน้ำ และจิตรกรรมสีฝุ่นเทมเพอรา (egg tempera)
อิสรภาพที่ถูกขโมย
เมษายนปีที่แล้ว รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศใช้กฎหมายห้ามผู้หญิงสวมผ้าคลุมหน้าและศีรษะในที่สาธารณะ อำพรรณี สะเตาะ นักศึกษาภาพถ่ายไทยเกิดความอึดอัด ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าว เธอจึงสั่งตัดชุดบุรก้า (Burqa) หลากสีจากบ้านเกิด ยะรัง ปัตตานี
นิทรรศการ ลีลาของลายใหม่
นิทรรศการ ‘ลีลาของลายใหม่’ แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินรุ่นใหม่ ของ 4 จังหวัดภาคใต้ บนพื้นฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีสีสันลวดลายเป็นที่ประจักษ์ในชีวิตประจำวัน
นิทรรศการสัญจร ภาพประกอบสีน้ำ
นายเฉลิม อัคคะพู ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านภาพประกอบสีน้ำ จะจัดแสดงงานเขียนภาพประกอบในโครงการนิทรรศการภาพประกอบสีน้ำ เพื่อเผยแพร่ผลงานต้นฉบับในหลักการเขียนภาพประกอบ ด้วยทักษะทางฝีมือ โดยที่ไม่ใช้เทคนิคการแต่งภาพทางคอมพิวเตอร์
สติ มิติ ศรัทธา ธรรมชาติแห่งนามธรรม
ธรรมชาติ ความจริง ความดี ความงาม ที่หล่อหลอมอยู่ในตัวศิลปินแล้วสะท้อนออกมาในรูปผลงานศิลปะในทุกรูปแบบ ความอิสระในการท่ายทอดออกมา
13 ปีคลิตี้ ชีวิต สายน้ำ ความหวัง
โครงการพัฒนาการสื่อสารสุขภาวะเพื่อชุมชนและสังคมที่เป็นธรรมของหมู่บ้านคลิตี้โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เด็ก เยาวชน ชาวบ้านคลิตี้ล่าง และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
“ภาพเก่าเล่าเรื่อง”
งานนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง ถ่ายทอดเหตุการณ์ เรื่องราว สถานที่ของกรุงเทพฯ เมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่าน ภาพถ่าย 150 ภาพ
“ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”
นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายและจัดวาง (Photo and Installation) จากผลงานของรายการ ถกหนัง เห็นคน (สารคดีประวัติศาสตร์เชิงวิพากย์) และภาพยนตร์เรื่อง “วีรชนคนถูกลืม” ตอน “ขุนรองปลัดชู”
‘ลีลาของลายใหม่’
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรม ‘ลีลาของลายใหม่’ โดย 28 ศิลปินร่วมสมัยจาก สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
PAGE:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >  11 - 20