นิทรรศการศิลปะ : เลี้ยงแบบฟอร์มหญิง
Thavibu แกลลอรี่มีความยินดีที่จะนำเสนอนิทรรศการเลี้ยงแบบฟอร์มหญิงที่มีภาพวาดสีน้ำมันโดยศิลปินพม่า U Lun Gywe Thavibu แกลลอรี่มีความยินดีที่จะนำเสนอนิทรรศการเลี้ยงแบบฟอร์มหญิงที่มีภาพวาดสีน้ำมันโดยศิลปินพม่า U Lun Gywe Thavibu แกลลอรี่มีความยินดีที่จะนำเสนอนิทรรศการเลี้ยงแบบฟอร์มหญิงที่มีภาพวาดสีน้ำมันโดยศิลปินพม่า U Lun Gywe
การออกแบบแห่งท้องถิ่น
โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจาก 10 มหาวิทยาลัยในโครงการ ได้แสดงศักยภาพส่วนบุคคล ที่ตกผลึกจากกระบวนการคิดและขนบชีวิตในท้องถิ่น ปรุงแต่งด้วยแนวคิดร่วมสมัย จนเกิดเป็นผลงานรูปแบบใหม่ออกสู่สายตาคนไทยทั้งประเทศ
นิทรรศการภาพวาด ฮานอย ยามเหมันต์
นิทรรศการแสดงภาพวาด “ Hanoi in Spring “โดย ๓ จิตรกรไทย คือ ดิเรก กิ่งนอก, ดินหิน รักพงษ์อโศก และ สุวิทย์ ใจป้อมซึ่งได้รับความประทับใจจากการไปเที่ยว ฮานอยเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ( Spring Time ) 2011 นี้
นิทรรศการ ชีวิตและธรรมชาติ Life and Nature
ชีวิตและธรรมชาติของกลุ่ม (Individualism) เรา 3 คนนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ครั้งนี้ โดยมีมุมมองของแต่ละคนแตกต่างกันไป ตามจินตนาการของตัวเอง
ชีวิต-ชีวา
วัฏจักรแห่งการดำรงชีวิตในธรรมชาติ มีการเกิดและดับวนเวียนต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเสมอ บางชีวิตกำเนิดจากการแตกดับของอีกชีวิต บางชีวิตอาศัยในร่างที่เสื่อมสลายของอีกชีวิต
นาม-ไร้รูป
นิทรรศการนี้มีพื้นฐานมาจากกรณีศึกษาประติมากรรมนามธรรมของประติมากรสมัยใหม่ไทยจากผลงานวิจัยของ ผ.ศ. ทักษิณา พิพิธกุล ผู้ศึกษาผลงานและแนวความคิดของศิลปินอาวุโสทั้ง 4
นิทรรศการ “ศิลปะจากศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3”
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ จัดนิทรรศการศิลปะจากศิลปนิพนธ์ เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2552 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาศิลปะมีพื้นที่แสดงผลงานออกสู่สาธารณชนและเป็นศูนย์กลางให้นิสิตนักศึกษาต่างสถาบัน ได้มีโอกาสจัดนิทรรศการร่วมกัน ได้รู้จัก เรียนรู้และแลกเปลี่ยนเทคนิค
แผ่นดินที่ไม่มีมนุษย์
ผลงานศิลปะของมงคลมักแสดง ทรรศนะต่อสถานการณ์ สังคม การเมือง ทั้งในภาคพื้นถิ่นและสากล ด้วยท่าทีนิ่งเงียบและขึ้งเคียด งดงามและเกี้ยวกร้าว ผกผันเข้าสู่กัน ผลงานในชุด SACRED EARTH แผ่นดินที่ไม่มีมนุษย์
หน้ากากเอเชีย
นิทรรศการนี้ยังได้รวบรวมหน้ากากจำนวน 250 ชิ้นที่ทำจากวัสดุหลากหลายชนิด (เปเปอร์มาเช่ กระดาษ ผ้า ไม้ หนัง และทองเหลือง) ที่จะจัดแสดงบนผนังพร้อมกับข้อมูลประกอบเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย
นิทรรศการ แสงประทับ เงากระทบ ภาพสะท้อน
นิทรรศการ แสงประทับ เงากระทบ ภาพสะท้อน โดย ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์ นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบและผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ผสมผสานกับเทคนิค Collograph ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของชั่วขณะแห่งความเคลื่อนไหวในธรรมชาติ
PAGE:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >  11 - 20