"แปลกใหม่ และ/หรือ คุ้นเคย" ภาพถ่ายในภูมิภาคเอเชียในมุมมองใหม่
“ช่างถ่ายภาพสามารถสัมผัสและบรรยายวัฒนธรรมหรือสังคมใดสังคมหนึ่งที่เขาอยู่ ในขณะที่ถูกมองว่าเป็นคนแปลกประหลาดได้อย่างไร”
ป่วน
“ป่วน”: มหกรรมงานศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพ ภายใต้ โครงการ “ศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพของคนรุ่นใหม่”
ศิลปกรรม “กลุ่ม ฬ” ครั้งที่ 3
การสร้างสรรค์ทางศิลปะจนเกิดเป็นผลงานศิลปกรรม ย่อมผ่านกระบวนการและปัจจัยต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ในงานศิลปกรรมชิ้นนั้นๆ การค้นหาแนวทาง แนวความคิด และลักษณะเฉพาะของตน รวมไปถึงการนำเสนอผลงานต่อสาธารณะชน จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปกรรม มิควรมองข้ามไป
Life and rice
แต่อดีตจนปัจจุบัน ข้าวกับชีวิตเป็นวิถีที่ติดพันกันมายาวนานหลายร้อยหลายพันปีของคนไทย คนไทยไม่ว่าจะอยู่ใน ณ ที่แห่งไหนบนพื้นที่โลก ยังคงรากเหง้าวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจากข้าว
นิทรรศการแสดงภาพถ่ายใต้น้ำ
เนื่องในวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทะเลโลก ที่ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับท้องทะเลและสัตว์ทะเลต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์ทะเลที่ใกล้จะสูญพันธ์หรือได้รับผลกระทบ
Crave
กรุงเทพ, ประเทศไทย Crave เป็นผลงานนิทรรศการแสดงภาพถ่ายเดียวครั้งแรกของณปภัช ทองเหลือง ศิลปิน อายุ 20 ปี บัณทิตสื่อสาขาสื่อสารมวลชน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ถ่ายทอดผลงานภาพถ่ายของกลุ่มถ้ำมองด้วยสแน็ปช็อตผ่านทางรูประตู
ละลานตา ไฟน์อาร์ต
ละลานตา ไฟน์อาร์ต ยินดีต้อนรับการกลับมาของ ดิฐพงษ์ บุญสนอง กับผลงานชุดใหม่ที่ใช้เทคนิคเฉพาะตัวซึ่งดิฐพงษ์ คิดค้นและศึกษาเทคนิคเพื่อสร้างการปลี่ยนแปลงทางเคมีบนพื้นผิวต่าง ๆ อาทิ การแปลงสภาพโลหะมันเงา
มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ 2011
“มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ” มักได้รับการเรียกขานว่าเป็น “เทศกาลวัฒนธรรม” ที่คุณ ครอบครัว และเพื่อนๆ ไม่ควรพลาด
beauty colors of happiness
‎"beauty colors of happiness" เป็นการรวมตัวของ3ศิลปินที่ต้องการสะท้อนแนวคิดในเรื่องของการเปลียนแปลงสภาพสังคม โดยเลือกที่จะนำเสนอผ่านแง่มุมทางศิลปะตามสไตล์ของแต่ละคน
Mellon Collie
ผลงานของเธอมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว และแฝงไปด้วยแนวความคิดที่ลุ่มลึก โดย ผลงานชุดนี้ ศิลปิน ได้รับแรงบันดาลใจจาก กระบวนการทำงานของ จิตใจ ที่เรียกว่า “ กลไกการป้องกันตัวเอง”(Defense Mechanism)
PAGE:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >  11 - 20